Politsei


Küsimus: Kas täna kohale jõudnud juuli kuupäeva seisuga Läti liikluskaamera trahv on veel kehtiv?15.06.2018

Sain täna 16.03.2018 lätist liikluskaamera trahvi, mis tehtud 31.07.2016 kas see kehtib veel ja ma peaksin muretsema ja maksma trahvi?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Igas riigis kehtib enda õiguskord ja kahjuks ei ole minule teada, millistel alustel aeguvad Läti kiiruskaamera trahvid. Seaduskuulekas inimene maksab enda trahvid sellele vaatamata ära. Näitena võin tuua, et ka Itaaliast tuleb veel mitu aastat pärast trahvi saamist inimestele teateid, kui nad pole trahvi ära maksnud. Alati peab arvestama sellega, et minnes tagasi sinna riiki, kus trahv on väljastatud, võib see uuel kokkupuutel politsei või ka mõnel juhul piirivalveametnikuga olla andmebaasis nähtav ning trahvi maksmise tagamiseks võivad olla ette nähtud sel juhul vastavad meetmed.