Politsei


Küsimus: Kas politsei peab teavitama tööandjat töötaja väärteost?11.06.2020

Mina tegin hiljuti väärteo ja sain 160 eurot trahvi. Politseinik ütles, et kindlasti teavitab minu tööandjat, et mina olen varastaja ja et pean kirjutama lahkumisavalduse. Töötan pangas ja ei taha tööd kaotada. Kas politsei peab teavitama minu tööandjat, et ma olen väärteos süüdistatud? See ei ole ju kriminaal.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Ei, politsei ei tee teavitusi tööandjale väärteo korras tehtavate otsuste osas. Kui seda tehti, siis palun andke teada politsei sisekontrollibüroole ppa@politsei.ee, sest sel juhul tuleb üle kontrollida, kas ametnik käitus lähtuvalt seadustest õigesti antud olukorras või mitte.