Politsei


Küsimus: Kas Eestis on lubatud omada kahe poolseteraga mõõka?11.06.2020

Kas Eestis on lubatud omada kahe poolseteraga mõõka? Millised noa tera variandid on Eestis keelatud? Kui vanalt võib endaga Eestis nuga peidetuna tänaval kaasas kanda?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tsiviilkäibes keelatud ja lubatud relvade kohta saad lugeda siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020033?leiaKehtiv

Mõõk, mis on kahelt poolt teritatud, on keelatud ese. Lisaks ka näiteks vedrusüsteemiga noad või teiste esemete sisse peidetud või neid imiteerivad noad. Aga sellest saab juba täpsemalt seadusest lugeda.

Otsest keeldu näiteks seenenuga taskus kaasas kanda pole. Eranditeks siis asutused (näiteks koolid), mis selle enda sisekorraeeskirjades keelavad. Küll aga ei ole see kindlasti soovitatav, sest oht, et see pööratakse sinu enda kahjuks, on suurem, kui võimalus, et seda enesekaitsevahendina kasutada saab.