Politsei


Küsimus: Kuidas käituda identiteedi varguse korral?26.06.2012

Tere.
Avastasin ühest suhtlusportaalist konto enda piltidega, mida aga mina ise teinud ei ole. Seega keegi on kasutanud minu pilte minu loata ning loonud nendega konto. Portaali haldaja sulges selle konto, kuid kas mul on võimalik teha politseile sellekohane avaldus? Mõned aastad tagasi kriminaliseeriti KarS-ga § 157 2 selline ebaseaduslik tegevus. Minu põhiküsimus on selles, et kuidas on politsei senine praktika selles suhtes ja kas on reaalne, et süüdlane leitakse ja ta kohtulikult karistada saaks? Kui vaadata kohtulahendeid, siis 2009-st aastast alates on selle seaduse järgi süüdi mõistetud vaid kolm isikut. Sellest minu mure, kas mul on mõtet aega, närvi ja raha üldse raisata tuule tagaajamisele. Nüüdseks on konto suletud ja kahju sellega ei kaasnenud. Milline on Teie seisukoht?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tere,

Kõik oleneb sellest, mis suhtlusportaaliga oli tegemist ja milline oli see kahju, mis Teile sellega tehti.

Profiilil olevate andmetega peate Teie olema sellel profiilil äratuntav. Kui seal on näiteks vaid Teie eesnimi, elukohaks Tallinn või Eesti, pole tegemist identiteedivargusega. Kui Teie ees- ja perekonnanimi on levinud, siis ka nende samaaegne kasutamine ei ole identiteedivargusena kvalifitseeritav. Oluline on, et kurjategija tõepoolest soovis Teiena esineda. Praeguseks on see profiil kustutatud, seega on politseil üsna keeruline juhtunut menetleda, kui pole tõendeid.

Kui ei ole konkreetselt teada, kes selle teo taga on, ei ole ka avalduse tegemisel politseile suurt mõtet juhul, kui tegemist on välisriigis asuvate serveritega. Politseile menetluse jaoks vajaminevaid IP aadresse saab välismaa teenusepakkujatelt küsida vaid läbi Riigiprokuratuuri õigusabitaotlusena. Esiteks, see võtab aega, teiseks, kõikidelt riikidelt ei pruugi alati vastust saada.

Samuti tuleb mõelda tekitatud kahjule. Kohtu poole on inimesed üldjuhul pöördunud siis, kui selle profiili loomise tõttu on tekkinud varaliselt mõõdetav kahju. Kohtupraktika Eestis näitab, et emotsionaalseid kahjusid üldjuhul kohus ei määra. Erandkorras peab see olema väga põhjendatud.

Lisaks: fotode loata kasutamine on väärtegu ja selle raames politsei ei saa teha IP aadressi väljaselgitamist (seda siis juhul, kui tegemist ei olnud identiteedivargusega). Kindlasti võiks politseisse pöörduda juhul, kui piltide üleslaadija on teada.

Kokkuvõtvalt: kui Te tunnete, et Teile tekitatud kahju ei olnud suur ja konto on praeguseks kustutatud, siis ei ole süüdlase väljaselgitamisel enam Teie jaoks tähtsust ja arvan, et sellises juhul ei peaks avaldust tegema. Samas on Teil see õigus alati olemas. Kurjategijad ei peaks jääma karistuseta, aga kui tõenäosus teda tabada on väiksem kui vastupidine variant, tuleb kaaluda seda, kui palju häirib ühe inimese rumalus teiste inimeste elusid ja seda häirimist võiks võimalikult palju vähendada.
Meeldivat päeva jätku!