Politsei


Küsimus: Kui 13-aastane näitab enast veebikaameras paljalt ja hiljem kahetseb, kas siis võib seda vaatajat milleski süüdistada?09.07.2012

Kas 13-aastaselt tüdrukult võib küsida, et ta näitaks ennast paljalt läbi veebikaamera, lihtsalt nägemise pärast mitte internetti ülesriputamise jaoks või järgneb juba sellele karistus?
Samas tahan ka küsida, et kui ta ise näitab, kas siis oleks ka mingi karistus, kui mina midagi ei küsiks?
Põhiliselt tahan teada, et kui ma küsin, et näita ennast ja ta näitab, aga pärast kahetseb seda, kas ta võib mu politseisse anda ja kas mulle võib mingi karistus tulla?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Igasugune küsimine, vihjamine, mainimine, viitamine on Teie kahjuks ja karistuse järgnemine on üsna tõenäoline. Isegi kui alaealine oli ise nõus ja ise alustas, siis ta ei alustanud ju seda videovestlust samastiililiselt ka kõikide oma eakaaslaste ja sõpradega, vaid just nimelt Teiega. 13a puhul on öeldud, et ta ei suuda veel aru saada toimuvast ja ei suuda ohte hinnata. Seega, kindlasti mitte suhelda selliselt alaealiste vaid täisealiste inimestega, kes ise langetavad otsuseid ja teavad ka tagajärgi. Tüdruk, kes hakkas kahetsema ja teeb politseisse avalduse, käitub õigesti. Kui ta aga selle alusel Teilt midagi välja pressib, siis ta rikub ka ise seadust.