Politsei


Küsimus: Kas on mingi seadus, mis ütleb, et mitme päeva jooksul peale teo toimepanemist kuulatakse kahtlustatav üle?10.09.2012

Kahtlustatav on üle kuulatud alles 16 päeva peale teo toimepanemist, mis on lubamatu viivitamine.

Inimene peksti läbi, kahtlustatav kuulati üle alles 16 päeva peale teo toimepanemist. Kas on mingi seadus, mis ütleb, et mitme päeva jooksul peale teo toimepenemist kuulatakse kahtlustatav üle?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tere. Tegemist ei ole lubamatu viivitusega seaduse mõttes. Hiljemalt 10 päeva pärast teo toimepanemist tuleb alustada kriminaalmenetlus, mis eeldab menetlustoimingu tegemist, mis ei pea olema ilmtingimata kahtlustatava ülekuulamine. Tavaline järjekord on selline, et enne kuulatakse tunnistajad üle ja kui tõendeid on piisavalt, tegeletakse kõige viimasena kahtlustatavaga. Kindlaid tähtaegasid ei ole, kuid 16 päeva pärast teo toimepanemist kahtlustatava ülekuulamine on ok. Üldjuhul on normaalne, et toimikud 2-3 kuuga prokuratuuri jõuavad. Kui Te kardate, et see kahtlustatav vahepeal võib veel midagi sarnast korda saata (näiteks ta on Teid vägivallaga ähvardanud), tuleks sellest menetlejat teavitada. Meeldivat päeva jätku!