Politsei


Küsimus: Kas kannatanul on väärteoasjas õigus teada, kui suure summa ulatuses määratakse trahv seaduserikkujale?19.09.2012

Tervist!

Avalduse alusel on alustatud menetlust väärteoasjas paragrahv 218 lg 1 tunnustel. Kas kannatanul on õigus teada, kui suure summa ulatuses määratakse trahv seaduserikkujale? Ja mis aja jooksul peab olema see menetletud?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tere

Uuem seisukoht on see, et kui isik, kes kahju kannatas ja kellel seoses selle süüasjaga on materiaalseid huvisid soovib teada määratud trahvi suurust, siis see antakse ka teada. Kunagi varem avalikustati vaid karistuse liik (suuline hoiatus, rahatrahv vm).

Väärtegude puhul on menetlusajaks 2 aastat alates teo toimepanemise päevast, pärast seda see tegu aegub. Kui kiiresti see Teie asi lahenduse saab, oleneb paljudest erinevatest faktoritest: kas see oli kelmus või vargus või lõhkumine, kas tunnistajad olid olemas, kas teo toimepanija on teada jne. Mõistlik aeg, kui tunnistajad ja menetlusalused isikud ikkagi õigel ajal kutsetele reageerivad, võiks olla mitte rohkem kui 3 kuud, kuid reegliks see pole.

Meeldivat päeva jätku!