Politsei


Küsimus: Mis aja pärast väärteod registrist kustuvad?03.10.2012

Kas kunagi kustuvad karistusregistrist väärteod mingi aja jooksul või neid on terve elu politseis arvutis näha?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tere. Väärteod aeguvad 1a pärast trahvi tasumist, mis tähendab, et uue samalaadse teo toimepanemisel menetleja seda eelmist karistust uue karistuse määramisel enam arvesse võtta ei tohi. Karistusregistri väljavõttel, mida näiteks tööle kandideerides tööandjale tuleb viia, aegunud karistusi näha ei ole, samas politsei enda andmebaas näitab kõiki eelnevaid rikkumisi.