Politsei


Küsimus: Kas politsei tohib siseneda eravaldusesse ilma valdaja loata?22.10.2012

Nimelt nädal-kaks tagasi peeti erasaunas sünnipäeva, sõbrad kutsuti kokku facebookis avalikus ürituses.
Kohale tulid õhtu jooksul ka politseinikud, kes marssisid kohe sisse. Küsimusele, mis õigusega nad sisse tulid, mingit mõistliku vastust ei antud.
Ma tean, et Politsei ja piirivalve seaduses on kirjas, et politsei võib siseneda, kui inimese elu võib olla ohus.
Peol viibis ka alaealisi alkoholi tarbinud noorukeid, kuid kas see tähendabki, et inimese elu võib olla ohus ja kui politseil on alus arvata, et peol on alkoholi tarbinud alaealisi, siis kas see annab neile õiguse siseneda ilma valdaja loata?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tere

Selleks, et selgitada viimase aja praktikat, toon näite juhtumist, mis toimus umbes kuu aega tagasi Tartus. Noored pidasid paneelmajas pidu ja selle käigus tehti lärmi ning loobiti väikeseid esemeid aknast välja. Politsei läks kohale, kuid keegi ust ei avanud. Nüüd oli politseil seaduse järgi mitu erinevat võimalust: ära minna ja järgmisel päeval politseimajas peol viibijatega vastavaid menetlustoiminguid teha, lülitada korteris vool välja, et edasist rikkumist (valju muusika kuulamise näol) ei saaks jätkuvalt toime panna või lõhkuda uks maha. Valiti viimane võimalus, kuna asjade loopimisega pandi ohtu möödakäijate tervis ja autod, lärmamisega segati naabreid ning peol viibisid väidetavalt ka alaealised, kes tarbisid alkoholi ja olid seeläbi ohus. Päästeamet lõikas luku ketassaega läbi.

Üldiselt on õigustuseks vahetu ohu tõrjumine - joobes alaealine võib ise oma elu ohtu panna või võidakse tema suhtes panna toime kuritegu, kuna ta on abitus seisundis. Teiseks põhjuseks tuuakse üldjuhul valdusest väljapoole levivad teist isikut oluliselt häirivad mõjutused. Valdusesse sisenemine mõlema põhjuse korral on kirjas politsei- ja piirivalveseaduse § 7´37. Samas peaks politsei niipea, kui valdaja on kohapeal olemas, teda sellest ka teavitama (selgitama täpsemalt, mis on see põhjus ja mida soovitakse teha), kuid see ei tähenda, et ilma valdaja nõusolekuta siseneda üldse ei tohi. Kahju, et seekord siis politseinikud end arusaadavaks ei osanud teha, et Teile selgitada oma seaduslikku õigust sisenemisel. Samas, kui Te leiate, et Teile on ikkagi liiga tehtud, võib esitada politseisse kaebuse nende politseinike tegevuse peale ja siis juba sisekontroll selgitab välja, kas kõik sai tehtud nii, nagu seadus ette näeb.

Loodetavasti oli see vastus piisavaks põhjenduseks.