Politsei


Küsimus: Mida peaksin ette võtma, kui tunnen et politsei on mulle selgelt liiga teinud?12.11.2012

Septembris pidas politsei patrull kinni kell 1 öösel. Kutsuti autosse, kus olin kokku ~2 või enam tundi. Öeldi, et taga puudub nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk, liikluskindlustust pole ja ülevaatust ka pole. Ülevaatusest olin teadlik ja ütlesin neile, et erandkorras tohib auto koju viia, kuna auto oli päeval paranduses olnud. (Auto oli ~30 päeva tagasi kordusülevaatusele saadetud, ühtegi eriti ohtlikku viga ei olnud). Kindlustuse kohta ütlesin, et minu teada on olemas ja küsisin kuidas nemad seda kontrollisid. Vastust ma ei saanud, ei saanud vastuseid ka oma teistele asjasse puutuvatele küsimustele. Mind hoiti täielikus teadmatuses, mis üldse toimub. Kas ma olen milleski süüdi? Kas ma saan trahvi?
Ütluste andmine.... see oli selline protseduur, et jube lausa mõelda. Ütlesin neile, et härrased, mul algab kool kõigest mõne tunni pärast (kell oli 2 öösel) ja mul tõesti ei ole aega siin rohkem olla.
Siis öeldi, et kui ma oleks 20 euro maksmisega nõus olnud, oleks ma juba kodus.
Miljöö kirjeldamiseks lisaksin, et see toimus öösel... kutsuti ka teine patrull kohale. Teine patrull tegeles autoomanikuga. See kõik oli nii segane, et isegi raske kirjeldada.
Tagasi ütluste andmise juurde. See toimus nii, et ma isegi ei saanud aru, et hetkel pean ma andma tunnistusi enda vastu.
Esitati küsimusi, näiteks, et kas ma kontrollisin enne sõidu alustamist kindlustuse ja ülevaatuse pabereid. Vastasin EI. Kas ma pean pabereid vaatama, kui ma sõidan selle autoga iga päev, ma tean täpselt mis autol olemas ja mis mitte.
Siis küsiti, kas vend (auto ametlik omanik) käskis sõita. Vastasin EI. Seepeale algas kisa, et pole võimalik.. vend pidi käskima, ta oli ju kõrval. Ega ma muidu rooli minna ei saa kui auto omanik ei käse. Lühidalt, politseinikud panid kokku väga pika jutu, mis oli saadud minu paarist jah/ei vastusest. Minu selgituste peale öeldi, et oleksin vait ja laseksin neil tööd teha.
Seejärel anti ette paber, kuhu pidin kirjutama "ütlused on kirjutatud minu sõnade järgi ja vastavad tõele". Lugeda ma neid ütluseid ei saanud, nad ütlesid, et käekiri on neil sitt ja ma ei saaks aru. Ametnik luges teksti ise ette.
Ütlesin et ma ei saa päris kõigega nõus olla, mispeale anti teada, et siis ma see päev koju ega kooli ei jõua. Seega olin nõus.
Järgmine protseduur, pidin kirjutama ütlused oma käega. Hakkasin siis kirjutama nende sõnade järgi. See oli ...ma isegi ei tea kuidas seda kutsuda. Õigemini pidin kirjutama ja samal ajal neile ette lugema. Kui neile mõni sõnastus ei meeldinud (näiteks, et olen juba kaks tundi öösel politsei auto peal olnud, või et vend ei käskinud sõita) siis tõmmati leht käest ja purustati. Tekkis ka olukord, kus pidin neilt küsima: Kuidas ma siis kirjutama pean?
Pärast mitmeid lehti... viidi jaoskonda, kuna neil sai paber otsa. Jaoskonnas kirjutasin ütlused, millega nad lõpuks rahule jäid.
Üks ametnikest viis mu tagasi minu auto juurde, küsisin, et kas võin nüüd koju sõita. Ta vastas mulle: Põhimõtteliselt küll kui kindlustuse teeksin.
Läksin auto juurde tagasi, kus sain omanikuga kokku, ütlesin, et sõitmiseks on kindlustust vaja. Vend näitas paberid ette - tõepoolest 6 kuune kindlustusleping mis veel kehtib.
Ka vahtralehed olid olemas. Siis lugesin protokolli koopiat.. seal oli rikkumiseks märgitud taga nähtaval kohal puudub algaja juhi tunnusmärk, puudub liikluskindlustus ja ülevaatus. Olin hämmingus... kas see vahtraleht ei olnud nende jaoks nähtaval kohal, või lihtsalt valetati? kas kindlustus mis oli olemas... mis jama sellega oli? Ja kas tulenevalt seadusest ma ei tohi erandkorras autot tagasi koju (ehk garaaži) viia? Või ei tohi mul kodus garaaži olla?
Tegin ka vastulause, kohtuväline menetleja leidis, et kindlustus on tõesti olemas, aga muid vastuargumente ei saa arvestada kuna tekib vastuolu tookord antud ütlustega.
Pärast kohtuvälise menetleja otsust käisin toimikuga tutvumas ja jäi silma, et minu omakäeliselt kirjutatud ütlused on sealt puudu.
Otsuse saamisest on möödunud ~20 päeva. Mida edasi peaksin tegema?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Antud juhul on kaks tegevust, mida soovitan. Teil on võimalus esitada kaebus tehtud otsuse peale maakohtule. Kuigi 15 päeva otsuse kättesaamisest on möödas, võite selle kaebuse esitada ja kui kohus leiab, et on nõus selle hoolimata tähtaja möödumisest menetlusse võtma, siis nii ka tehakse. Samas võib kohus ka keelduda (kuna tähtaeg on ületatud).

Teiseks soovitan kindlasti pöörduda politsei sisekontrolli poole ja kirjeldada juhtunut. Kui Te olete andnud väärteoasja raames ütlusi ja neid ei ole lisatud toimikusse, siis on tegemist rikkumisega. Kui väärteoprotokollis oli rikkumisena kirjas kehtiva kindlustuse puudumine, kuid tegelikult see oli olemas, millega ka vastulausele vastates nõustuti, oleks tulnud menetlejal koostada uus väärteoprotokoll õigete andmetega. Kui seda ei tehtud, on rikutud vastavaid nõudeid. Ütluste andmisel on inimesel õigus need ka ise kirja panna või kui neid paneb kirja politseiametnik, siis isik peab saama neid läbi lugeda või need loetakse talle ette ning inimene peab nendega nõus olema. Kui ei ole, tuleb teha vastavad parandused/täiendused. Kui vahtralehed olid nähtaval kohal tegelikult olemas, siis selle eest ei ole võimalik trahvi teha. Samuti ei ole tavapärane lähtuvalt Teie kirjeldusest politseinike käitumine (suhtlemine, dokumentide puruks rebimine). Kuna küsimusi ja probleemkohti on mitmeid, siis oleks hea ja organisatsioonile ka oluline, kui sisekontroll neile omapoolse hinnangu annaks. Kontaktandmed leiate aadressilt http://politsei.ee/et/kontakt/kontaktid-struktuuri-jargi/?exp0=51043766&exp1=51086474.

Ainult ülevaatuse kohta tekib minul politseinikuna küsimus, et kas tõesti viiakse nii hilisel ajal autot töökojast koju. Seadusega on see lubatud küll, kuid kindlasti ma küsiks üle täpsema marsruudi, kus asus garaaž ja kus asub kodu ning millal sõitmist alustati. Ülevaatuseta autoga niisama ringisõitmine lubatud ei ole, isegi siis mitte, kui puudused ei ole ohtlikud või on selleks hetkeks kõrvaldatud.

Soovitus: kui Te ei sõida endale kuuluva sõidukiga, siis on alati kõige mõistlikum üle kontrollida dokumendid, nende kehtivused ja olemasolu, samuti teha tiir peale autole, et kõik tuled töötaksid ning rehvid vastaksid nõuetele.