Politsei


Küsimus: Kui alaealine on mingil peol ja ta magab voodis, kas politsei võib ta üles äratada?12.11.2012

Tekkis selline küsimus, et kui alaealine on mingil peol ja ta magab voodis sügavalt, et kas politsei võib/peab ta üles äratada/äratama või on see politsei jaoks keelatud? Olen kuulnud jutte, et politsei ja üleüldse ei tohi kedagi unest üles äratada?
Aitäh

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Seadusest tulenevalt keeldu inimest mitte üles äratada ei ole. Kui mina läheksin politseinikuna sellisele peole, siis kohe kindlasti ma ärataksin magava alaealise üles, kuna, esiteks tekib kahtlus, et kuidas saab inimene suure peo ajal (st valju müraga) magada? Kas on tal tervisega mure (meelemärkuseta vmt), on ta alkoholijoobes või mõne muu aine tarvitamise tunnustega. Teiseks on sügavalt magav inimene ka olukorras, kus teda võidakse ära kasutada, tema asjad võidakse ära varastada jne. Kolmandaks, kui ma ei tea selle alaealise nime, siis ei tea ma ka seda, kas tema lapsevanem on teadlik, kus alaealine viibib (kehtib alla 16-aastaste korral). Teda äratades teeb politseinik kindlaks, et kõik need küsimused saaksid vastuse. Seega igal juhul on politseiniku õigus ja pigem ka kohustus see magav alaealine äratada. See on eelkõige juba selle alaealise enda huvides.