Politsei


Küsimus: Kuidas peab kasvataja õpilase suitsetamist tõendama, vormistama?19.11.2012

Tervist.
Ise käin põhikoolis ja ööbin "ühikas", seal on ka lapsed, kes käivad seal internaatkoolis. Ükskord ühe sõbraga käisime meelega metsas ja tulime sealt joostes välja, et vaataks, kuidas kasvataja reageerib. Kasvataja nimelt ütles, tulge siia suitsumehed, ja me panime siis territooriumilt jooksu ja tulime hiljem tagasi. Kui tagasi tulime, pani kasvataja meid kirjutama protokolli suitsemise pärast, kuigi meil polnud suitsulõhnagi küljes ja mingit tõendit ei olnud. Meie loomulikult kirjutasime, et me pole suitsetanud ja kirjutasime jooksmise põhjuseks, et kasvataja "sõimas" meid suitsumeesteks. Hiljem kartsime, et äkki saamegi trahvi ja siis õhtul ütlesime kasvatajale, et kui see politseisse ei lähe, siis jätame suitsetamise maha. Meie jooksmist nägi ka pealt teine õpetaja ja kasvata ütles siis, et tal on tunnistaja ja meil pole mingit pääsu. Minu teada "ärajooksmise" eest trahvi suitsetamise kohta teha ei saa?

Ja tahaksin ka teada, et kas kasvataja saab sulle protokolli teha suitsulõhna eest? Isegi siis, kui on teisi kasvatajaid, kes tunnistavad, et suitsulõhn oli küljes.
Üks jäi lõhnaga vahele ja ei olnud nõus kirjutama oma allkirja ega midagi, siis kasvataja kirjutas ise ära ja sai see poiss ikka trahvi.
Oleks siis nendele kolmele küsimusele vastust vaja.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Suitsulõhna alusel ei saa kedagi trahvida, kui muud tõendid puuduvad. Kasvataja ise ei saa kindlasti trahvi teha, see õigus on ikkagi politseil. Politsei omakorda vajab menetlemiseks kasvatajatelt-õpetajatelt kindlat tunnistust selle kohta, et nad nägid lapsi suitsu suhu panemas või käes hoidmas. Lõhn ja nurga tagant, kus tavaliselt suitsetajad suitsu teevad, tulemine ei ole tõenditeks.

Kui keegi sai trahvi nii, et ise protokollile (mitte valgele paberile tehtud seletuskirjale) allkirja ei andnud (ega ei öelnud ka politseinikele, et keeldub allkirja andmast), siis sellest tuleks teavitada politsei sisekontrolli, kuna see ei tohiks olla võimalik.

Kui kasvataja kirjutas seletuse juhtunu kohta läbi enda silmade, on kõik korras, kui ta kirjutas nii, nagu seda oleks teinud see poiss, siis see pole tavaline. Valgel lehel olev seletus pole ametlik dokument ja tõend, seega dokumendi võltsimisega tegemist ei ole, samas niimoodi seletuskirjasid ei kirjutata.

Kui Teile tehakse trahv suitsetamise eest, kuid suitsu teinud Te tegelikult ei ole, siis 15 päeva jooksul saate esitada selle kohta vastulause politseisse. Siis vaatab menetleja ülemus samamoodi tõendid üle ja võtab seisukoha, kas tõendid on piisavad, et suitsetamise fakti tõendada. Kui Te ütlete vastulauses, et kasvataja Teid suitsetamas ei näinud, aga ta on oma tunnistuses kirjutanud, et nägi, siis ka see kontrollitakse üle.

Teinekord tasub muidugi olla selliste naljadega ettevaatlikum. Kui Te teate, et suitsetajatega on koolis probleeme, siis ei ole vaja iseendale "olen suitsetaja" naljaga tähelepanu tõmmata ja kindlasti ei tohi alaealisena ka suitsu teha.