Politsei


Küsimus: Kuidas oleks korrektne taotleda korteriühistu juhatuselt valvekaamerate salvestistega tutvumist?22.11.2012

Meie korterelamusse on paigaldatud trepikotta ja koridori jälgimisseadmed. Isikuandmete töötlejaks on KÜ juhatus. Olen neile esitanud avalduse jälgimisseadme salvestistega tutvumiseks. Olen veel täpsustanud, et soovin tutvuda selle jälgimisseadme salvestistega, mis on suunatud diagonaalselt minu korteri uksele. Olen esitanud taotluse üldiselt nt, et soovin selle ja selle kuupäeva seisuga näha jälgimisseadme salvestisi. KÜ juhatus vastab, et ma pean täpselt kellaajaliselt sekunditäpsusega ütlema, et mis kuupäevaga salvestusi soovin näha. Kuidas siis seaduse järgi peab küsima KÜ juhatuselt, et tutvuda jälgimisseadme salvestistega? Kas tõesti peab küsima kellaajaliselt ja sekunditäpsusega salvestiste kohta?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tere

Turvakaameratel on kindel eesmärk - tekitada turvatunnet ning salvestada koridoris toimuvat. Kui keegi soovib sellest KÜst seda salvestist vaadata, võiks tal olla ka kindel põhjendus, mida täpselt. Näiteks keegi on seina sodinud, keegi käis tülitamas vmt. Niisama vaatamine võib minna vastuollu andmekaitsega, kuid seda võite täpsustada selliselt, et kirjutate www.aki.ee olevale kontaktaadressile kirja.

Üldiselt lepitakse KÜ koosolekutel ka kaamera vaatamise reeglid ja põhimõtted omavahel kokku, et kõik oleksid neist teadlikud. Sekunditäpset küsimist ei ole varem kuulnud, kuid tõenäoliselt teeb see selle inimese töö kergemaks, kes salvestisi välja annab. Kuna salvestised on üldjuhul suure mahuga, siis igasugusest täpsustusest on tõenäoliselt abi.

Kuna tavaliselt mingi aja tagant need salvestised kirjutatakse üle, siis soovitan täpsustada seda kellaaega ja see salvestis selliselt ka küsida enne, kui see päriselt ära kaob.

Meeldivat päeva jätku!