Politsei


Küsimus: Kas peo korraldaja vastutab peol olevate alaealiste eest?10.12.2012

Tere,
Taoline küsimus on siit läbi käinud aga täpset vastust ei saanud.
Esiteks tegemist oleks sünnipäevapeoga renditud pinnal ja rentimine on sünnipäevalapse ehk korraldaja nimel. Ilmselgelt on ka rahvas peole tema poolt kutsutud nii alaealisi kui ka täiskasvanuid. Korraldaja poolt pakutakse süüa, muusikat ja pinda aga mitte alkohoolseid jooke, kuid alkohoolsete jookide kaasavõtmine on lubatud ja ilmselt toimub. Siit hakkabki küsimus välja kooruma, et kuna koht peaks iseenesest olema natuke privaatsem, et muusika ja kära suhtes ei tohiks kellelgi kaebusi tulla, seltskond on mõistlik ja on olemas ka nii-öelda turvameheks palgatud isik (mitte ametlik), kes on kaine ja hoiab silma peal, et ei toimuks vägivalda. Aga, kui peaks juhtuma, et politsei kahtlutab, et alaealised on sees alkoholi tarbinud ja tahavad sisse tulla ja selgub, et peol viibivad alkoholi tarbinud alaealised, et siis kas vastutaja on peo korraldaja ehk inimene, kes on inimesed kutsunud ja pinna rentinud?
Ütleks veel üle, et korraldaja poolt ise alkoholi ei pakuta. Kuid kuidas seda saaks hiljem tõestada, kui koht peaks olema alkoholipudeleid täis?

Kas näiteks facebookis ürituse loomine ja seal lisainfoks kirjutamine, et alkoholi ei pakuta ja alkoholi tarbimine omal vastutusel ning kohale tulles te kinnitate, et olete nõus oma vastutusega. Kas sellisest asjast võiks olla abi?

Veel oleks küsimus, et mis asjades võib politsei veel taolise asja puhul peo korraldajat süüdistada?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tere

Peokoha omanik, kui ta ise kohal ei viibi, ei saa seaduse mõttes vastutada lärmi tekitamise eest (avaliku korra rikkumise eest), kuna selle eest vastutab ikkagi lärmi tekitamise eest otseselt vastutav isik (see, kes näiteks karjub või raadiot valjuks keerab). Samuti ei saa teda karistada selle eest, et alaealised ise peole alkoholi kaasa võtavad ja seda siis joovad. Trahvi saavad ikkagi alaealised ise. Üldine reegel ongi see, et peo korraldajat karistatakse nende asjade eest, mida tema ise on teinud.

Kui peo korraldaja teeb FBs üleskutse ja kohale tuleb sada inimest, siis ilmselgelt selline mass tekitab lärmi ja politsei kutsutakse välja. Seega tuleks peo korraldajal läbi mõelda, kuidas teha pidu nii, et see pidu ei häiriks teisi naabreid ning eriti alaealiste puhul, oleks ka alkoholivaba ning turvaline (keegi peaks vastutama külaliste heaolu eest juhul, kui kakeldakse või kui keegi vajab esmaabi). Kokkulepped naabritega, kokkulepped külalistega jne. Vaevalt, et pidulistele meeldib, kui politsei mõnda neist rahatrahviga karistab või vanemad järele kutsub, kuna keegi alaealistest on joobes.

Samas, sellist FB üleskutset ei soovita teha ega üldse suurele inimhulgale mõeldud pidu, kuna pinna üürija (peo korraldaja) peab hiljem maksma kinni kõik tekitatud kahjud ja kui pooled inimesed, kes peole tulid, on tundmatud, siis pole tal hiljem kelleltki ka raha võimalik nõuda. Taolist olukorda tuleb ette päris tihti.