Politsei


Küsimus: Kas politseil on õigus kiirmenetluse e-toimikust välja jätta isiku ütlused?10.01.2013

Kas politseil on õigus välja jätta isiku ütlused ja välja tuua ainult omapoolne süüasja kirjeldus e-toimikust kiirmenetluse puhul, mida internetis võivad kõik vaadata.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kiirmenetlus ja sinna juurde kuuluvad tõendid on olemas kindlasti paberkandjal ja ka seal olevate tõendite põhjal langetatakse otsuseid. Kui Teil on millegi suhtes kaebus, siis peaksite lähtuma sellest toimikust, mis asub politseijaoskonnas. E-toimiku süsteem ei ole veel täielikult rakendunud. Osalt on probleemiks see, et andmebaasid ise ei pruugi alati kõiki andmeid otse sinna üle kanda ja osalt seetõttu, et kuna ta veel 100% alati ei toimi, siis võimalik, et kõiki tõendeid ei ole sisse skännitud ja neid ei olegi võimalik läbi e-toimiku vaadata. Lisaks sellele, e-toimik ei ole kõikidele nähtav, seda saavad vaadata vaid konkreetsed menetlusosalised ja nende esindajad.