Politsei


Küsimus: Kas korterivarguse korral 110 helistades peaks politsei kohe sündmuskohale tulema?10.01.2013

Korteris käis varas, andsin sellest politseile teada. Helistasin kaks korda numbrile 110, alles teise kõne peale tuli kohale politsei. Miks tuleb hädas olijal helistada uuesti numbrile 110 ja siis tulevad alles nad välja kui on toimunud vargus korteris?

Ette tänades

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Hinnangu andmiseks on küsimuses liiga vähe informatsiooni. Üldine vastus on see, et politseisse ei peaks kaks korda helistama. Juba esimesel korral pannakse kõik andmed kirja ja need edastatakse valvemenetlejale, kes tuleb korterivarguste korral kohale. Kui palju oli kahe kõne vahel aega, ei ole teada, kuid võimalik, et see aeg oli reageerimiseks liiga lühike (korterivarguse korral ei ole tegemist kiirväljakutsega, kuna edasist ohtu enam ei ole), esimesel korral ei saadud piisavalt täpset informatsiooni asukoha kohta või oli valvemenetlejal mitu juhtumit samaaegselt (sel juhul ta langetab ise otsuse, millises järjekorras juhtumitega tegeleb). Viimane variant on ka kõige tõenäolisem ja tihedamini esinev võimalus. Kuna kõik kõned politseisse salvestatakse ja iga politseitööga seotud info leiab oma tee andmebaasi, siis info korterivarguse kohta ei saa kaduda. Kui nüüd esimesel korral Teile otseselt öeldi, et politsei sellise asja peale kohale ei tule, siis tuleks sellest teada anda politsei sisekontrollile või vastava jaoskonna juhile, kuna taolistele sündmuskohtadele minnakse alati kohale tõendeid koguma.