Politsei


Küsimus: Kas võin varrukast sikutavatele pensionisambavärbajatele, turvameestele ja muudele ahistajatega kaupluste uste juures jõuga vastu hakata?29.01.2013

Kas mina olen kohustatud reageerima ja astuma vestlusesse, kui keegi erafirma nimesildiga tööriietuses (oletatavasti selle erafirma palgaline) isik pöördub minu poole katsega alustada vestlust või isegi mind puudutada või füüsiliselt ahistada? Ma pean silmas juhtu, kui ma ei soovi sellelt firmalt saada teenuseid, kaupu või muid pakkumisi.
Näiteks nimesiltidega ja lipsudega piibliuurijad usufirmadest, firmalogoga koristajad puhastusfirmadest, viigipükstega turvamehed turvafirmadest, sülearvutitega värbajad pensionisambafirmadest ja muu selline (tavainimesest riietuse poolest erinev) seltskond.

Kas mul on õigus sel juhul füüsilise ahistamise katsele jõuga vastu hakata ja tülitaja eest põgeneda, kui mõni selline hakkab mind näiteks kaubanduskeskuses pärast poest väljumist varrukast tirima ja nõudma, et järgneksin talle või et oma koti sisu näitaksin?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Erinevate teenusepakkujate korral on Teil alati õigus öelda EI. Piisab ka sellest, kui ütlete: "palun ärge tülitage!". Kui tõesti on juhus, et isik jätkab pealekäimist, võib anda keskuse turvateenistusele või väljas viibides helistada politseile, kuna avalikus kohas kolmandate isikute tülitamine on avaliku korra rikkumine karistusseadustiku paragrahv 262 järgi karistatav kuni 400 euro suuruse trahvi või 30 arestipäevaga.

Samas ei kehti see poodides turvameeste kohta. Kui Teil palutakse minna turvaruumi ja koti sisu näidata, siis seda tulebki teha. Sellise palve eelduseks on varguse kahtlus. Kui Te keeldute, kutsutakse politsei, kes omakorda annab pärast turvatöötajalt selgituse kuulmist Teile korralduse koti sisu näidata. Kui kõik on korras, siis vabandatakse ning Te saate sealt lahkuda. Kui ei, siis oleneb juba kõik sellest, mis Teil kotis oli - kas viiakse politseiautos jaoskonda või vormistatakse materjalid kohapeal. Aus ülestunnistus on oluline, igasugune eitamine ja takistamine teevad kogu juhtunu endale ebameeldivamaks.