Politsei


Küsimus: Kas keskkonnainspektoril on õigus minu auto läbi otsida?04.02.2013

Oletame, et olen olnud kalal, mõni hetk hiljem peatatakse minu auto või siis tullakse auto juurde ja kästakse pakiruum lahti teha, et kalu kontrollida. Või tahetakse veekogust eemal minu seljakotti vaadata. Kas olen kohustatud neile seda võimaldama?
Küsimus siis nii keskkonnainspektorite, politsei ja piirivalvurite kohta.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Keeluajal püüdmine, alamõõduliste kalade püüdmine on väärteod ja nende menetlemise pädevus on politseil ja keskkonnainspektsioonil. Mõlema pädevus on seotud riigipiiri, mitte kalapüügikohaga. Kui isik keeldub koostööst, siis lähtuvalt väärteomenetluse seadustikust saab isiku kinni pidada ja politseijaoskonda toimetada sellel alusel, et isik võib jätkuvalt süütegu toime panna. Vormistatakse kinnipidamise protokoll, mille käigus kirjeldatakse isikult ära võetud esemeid ja nende tunnuseid. Kui selgub, et ongi keelatud või alamõõdulised kalad, siis on vastaval ametnikul õigus alustada menetlust. Kui ei ole, siis vabandatakse viisakalt ja lubatakse inimesel lahkuda.