Politsei


Küsimus: Kas kiiruskaamera trahv on seaduslik, kui selle elektritoitekaablitele pole väljastatud kasutusluba?04.02.2013

Tere!
Kas kiiruskaamera, mis asub koos vastava rajatisega küll riigimaanteel, kuid mille tööks vajaliku elektritoitekaablitele pole kohalik omavalitsus väljastanud kasutusluba, alusel tehtud trahv on seaduslik?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kiirusekaamerate omanik on Maanteeamet ja selle küsimusega tuleks nende poole ka pöörduda. Küsimusest võib aimata, et mingi kaameraga taoline probleem on ja kui see vastab tõele, tuleks olukord kiiremas korras lahendada. Kas selle kaamera trahvid kuuluksid tühistamisele või mitte, see jääb juba juristide pärusmaaks. Lihtne loogika ütleks, et kui elekter, mis toitekaablist tuleb, vastab kõikidele nõuetele ega pole seega saanud mõjutada kiiruskaamera tööfunktsioone, siis juba määratud trahvid põhinevad korrektsel infol. Samas, kasutusloata elektritoitekaablite kasutamine on rikkumine. Jätan seisukoha võtmata ja loodan, et küsimus oli pigem hüpoteetiline kui reaalsel infol põhinev.