Politsei


Küsimus: Kas alaealine saab trahvi või hoiatuse, kui ta omab kinnist alkoholi pudelit?29.01.2013

Kas alaealine saab trahvi või hoiatuse, kui ta omab nt kinnist alkoholi pudelit või politsei võtab pudeli ära?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Seaduse mõttes ei ole vahet, kas alkoholipudel on avatud või suletud, omamine on keelatud alkoholiseaduse paragrahv 47 lõike 1 järgi. See nõue on võrreldes teiste seaduses olevate nõuetega eriline, kuna selle eest ei ole ette nähtud vastutust. Seega politsei karistada ei saa, samas on õigus helistada alaealise seaduslikule esindajale, paluda tal kohale tulla, et alaealiselt võetud alkohol allkirja vastu üle anda. Üldiselt lapsevanemad selle üle õnnelikud ei ole. Teine mure on see, et politseid huvitab kindlasti alkoholi saamise lugu (alaealisena ostmine on karistatav) ja sellega seoses see omamise juhtumi lahendamine võtab aega ja võib ikkagi lõppeda alaealise või kellegi teise karistamisega, kes alaealisele alkoholi müüs või üle andis.