Politsei


Küsimus: Kuhu teatada, kui politsei laskis õhtu jooksul mitu korda minema auto joobes juhiga?29.01.2013

Politsei laskis ühe õhtu jooksul mitu korda minema auto purjus juhiga. Kuhu järgmine kord sellest teatada või kas nüüd on hilja? Linnas on ka palju kaameraid, mis võiksid seda tõestada. Tegemist on väikelinnaga.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Taolisest sündmusest teatamiseks ei ole kindlasti hilja, kuna antud juhtumil on politsei poolt tegemist seaduserikkumisega, kui info vastab tõele. Selle info võib edastada PPA sisekontrolli büroole aadressil sisekontroll@politsei.ee. Sealsed töötajad koguvad tõendeid ning olenevalt tulemusest ja süüteost alustatakse politseinike suhtes kriminaal-, väärteo-, distsiplinaarmenetlus. Kui tulemuseks on see, et rikkumisega tegemist ei olnud, antakse sellest Teile teada.