Politsei


Küsimus: Kas munitsipaalpolitsei tehtud trahvid (piletita sõidu eest) aeguvad?06.02.2013

Tere!
Sooviks teada, kas munitsipaalpolitsei tehtud trahvid (siinkohal just piletita sõidu eest) aeguvad või lõpuks tuleb need ikkagi kinni maksta koos viivistega?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Maksmata munitsipaalpolitsei poolt tehtud trahv edastatakse kohtutäiturile ja selle trahviotsuse täitmine aegub 4 aastat pärast trahviotsuse jõustumist. Samas, kohtutäitur teeb selle nelja aasta jooksul kõik, et trahvimaksmisest kõrvale hoidev isik tabada ning trahv koos kohtutäituri tasuga sisse nõuda.