Politsei


Küsimus: Kui annaksin oma tüütaja kohtusse, mis karistuse ta saaks?13.02.2013

Üks inimene tüütab mind vahelduva eduga juba 5 aastat, kuigi olen algusest peale öelnud, et ei soovi temaga suhelda. Ta helistab ega räägi midagi, kirjutab e-maile, kommenteerib mu profiile avalikult. Tean, et tal on vaimse tervisega probleeme. Seega kui annaksin ta kohtusse, mis karistuse ta saaks? Mul on salvestatud kõik tema kirjad ja sõnumid ja kommentaarid. Tekst nendes ei ole halvustav, pigem armuavaldused ja luuletused, kuid on ka paar solvangut.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Taolisel juhul on võimalik pöörduda maakohtusse avaldusega lähenemiskeelu kohaldamiseks võlaõigusseaduse § 1055 lg 1 alusel. Kehavigastuse tekitamise, tervise kahjustamise, eraelu puutumatuse või muu isikuõiguste rikkumise puhul võib muu hulgas nõuda kahju tekitaja teisele isikule lähenemise keelamist (lähenemiskeeld), eluaseme kasutamise või suhtlemise reguleerimist või muude sarnaste abinõude rakendamist. Antud juhul võib olla tegu seaduses viidatud eraelu puutumatuse rikkumisega. Trahvi määrata tsiviilkorras ei saa, välja arvatud sel juhul, kui isik juba kohaldatud lähenemiskeeldu eirab.

Kui on kahtlus, kas isik on süüdiv st kas ta saab oma tegudest aru ja suudab oma käitumist juhtida, siis selle selgitab välja kohus juba vastava ekspertiisi määramisega.