Politsei


Küsimus: Kui naaber eirab koerapidamise ja kortermaja ühiselu reegleid, kas abi saab politseist või kohtust?08.02.2013

Tere!
Elan kortermajas ja jagan naabriga ühiskoridori. Probleeme mitu. Naaber paigaldas üldkoridori omavoliliselt kapid, nüüd on liikumiseks vaba ruumi umbes 90 cm laiune riba, takistatud on lastega liikumine, suuremaid esemeid ma enam oma korterist sisse ega välja viia ei saa (näiteks diivan). Lisaks sellele, et tal seal nüüd kapid, siis sageli avatud tema korteri uks ja mina oma korterist välja ei pääse ilma, et vastu tema ust ei kolksaks või uksevahelt talle ei hüüaks, et soovin väljuda. Lisaks sellele on vabalt pääs lahtisest uksest ka naabri suurel koeral. On ette tulnud, kus koer mu koolist tulevat last ehmatab või ma ise olen jällegi sunnitud naabrit paluma, et võta oma koer ära - tahan oma koju minna. Asja tipuks paigaldas naaber ühiskoridori valvekaamera, mis võimaldas jälgida minu korterisse sisenemisi ja väljumisi.
Olen naabril palunud kapid eemalda, pidama kinni loomapidamise eeskirjadest ja eemaldama valvekaamera, naaber keeldus. Palusin abi KÜ esimehelt, kes naabril palus sama, mida mina olin palunud - naaber keeldus. KÜ kirjalikul nõudmisel eemaldas naaber valvekaamera, aga kappe ei eemalda ja koer käib endiselt vabalt rihma ja suukorvita ühiskoridoris. Mida teha? Kas avaldus politseisse või hagi kohtusse?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Ühisalade kasutamine saab olla vaid ühiskokkulepete alusel. Keegi ei saa ühisala arvelt enda korterit ebaseaduslikult suurendada. Seega, kui ühistu soovil seda ebaseaduslikku kappide ala puhtaks ei tehta, tuleb ühistul pöörduda tsiviilkohtusse.

Valvekaameral peab olema konkreetne eesmärk ja samuti kooskõlastus ühistuga, kuna jällegi, see asub ühisruumis. Hea, et ta sellele soovile reageeris ning kaamera eemaldas.

Lahtiselt ei tohi ükski koer mööda ühisala ringi jalutada. Olenevalt Teie elukohast tuleks selle kohta esitada avaldus kas politseile või KOVile (näiteks Tallinnas on see selgelt munitsipaalpolitsei lahendada, vt http://tallinn.munitsipaalpolitsei.ee/?p=12).