Politsei


Küsimus: Kuhu pöörduda, kui politseinikust lapsevanema lekitatud info tekitab koolis probleeme?20.02.2013

Tere.
Pöördun teie poole kui mures kodanik ning lapsevanem. Nimelt on mul selline juhus, kus laps varastas koolis kaasõpilaselt mobiiltelefoni. Jäi vahele tehtud teo eest ja sai karistada politsei poolt. Õppis vigadest ning kahetses tehtut. Kuid siis juhtus selline asi, et poisi klassikaaslane hakkas teda kiusama ning vargaks sõimama. Jah eks oli õigus selleks, kuid keegi ei teadnud sellest välja arvatud klassijuhataja ja politsei. Klassijuhataja rääkis ka, et sellest vargusest ei tea mitte keegi, see jäi kaamera peale. Ühesõnaga last hakati koolis kiusama, mida tehakse siiani, kuna tema klassikaaslase lapsevanem töötab politseis ja rääkis sellest oma lapsele. Mind huvitab, kas siis politseil on õigus oma infot avaldada? Minuteada peaks politsei eetikakoodeksis olema punkt, kus nad ei tohi oma tööalast informatsiooni avaldada. Kas minul kui tavakodanikul on õigus tema vastu avaldus teha? Ja kuidas ma selle avalduse peaksin vormistama? Peaks pöörduma otse politseisse või tegema avalduse arvuti teel? Kas mul on mingi võimalus enda lapse eest seista?

Ootan huviga vastust.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kui politsei poolt määratud trahv oli väiksem kui 200 eurot, siis see info ei ole avalik ja seega on politseinik rikkunud oma ametiga seoses teada saadud info avalikustamise keeldu. Selle kohta Teil on mugavam esitada avaldus sisekontroll@politsei.ee aadressile. Kiusamise teemal kindlasti paluge koolilt tuge ja abi.