Politsei


Küsimus: Kuidas ma peaks käituma kui süüdistatakse mind ja samas süüdistan mina ka neid samasuguses teos?20.02.2013

Kuidas ma peaks käituma kui süüdistatakse mind ja samas süüdistan mina ka neid samasuguses teos (vargus/omandamine)?
Nimelt süüdistati mind telefoni varguses ja mina süüdistan neid minu käekoti varguses, kus olid sees nii dokumendid kui ka muud vajalikud tarbeesemed?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Politsei menetleb üldiselt iga juhtumit eraldi. Selle kirjelduse järgi tundub, et need on kaks eraldi tegu, mis pandi toime erinevate isikute poolt. Kui need teod tõendatakse ära, saavad mõlemad karistada. Karistuse määramisel võetakse arvesse teo toime pannud isiku eelnevad karistused.