Töötuskindlustus


Küsimus: Kas ma saan lõpparve kui ettevõte läks pankrotti?12.06.2014

Tere. See firma, kus ma töötasin, läks pankrotti. Kas ma saan sealt koondamishüvitist, etteteatamisaja ja puhkuse kompensatsiooni raha? Ma töötasin seal firmas alla aasta aja. Mind koondati paragrahvide alusel TLS §89 lg2 ,TLS §100 lg1 ja TLS §100 lg5.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Töötukassa kaudu hüvitatakse pankrotistunud firma töötajale tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses.

Avalduse pankrotihüvitise taotlemiseks saab töötukassale esitada ainult pankrotihaldur, kes kogub kokku töötajate rahalised nõuded. Kui pankrotihaldur on esitanud taotluse ja menetluse läbiviimiseks ettenähtud dokumendid, vormistatakse töötukassa otsus ühe kalendrikuu jooksul, alates viimase menetlemiseks vajaliku dokumendi saabumisest.
Tööandja maksejõuetuse hüvitis makstakse töötaja pangakontole otsuse tegemisest 5 tööpäeva jooksul.
Täpsemat infot tööandja maksejõuetuse hüvitise kohta leiate meie kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/pankrotihuvitis