Töötuskindlustus


Küsimus: Kas kaugõppes täiskoormusega õppides saan võtta end töötuna arvele?03.10.2014

Tere, kas kaugõppes täiskoormusega õppides saan võtta end töötuna arvele?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Töötuna ei võeta arvele isikut, kes õpib õppeasutuses statsionaarses või täiskoormusega õppes.
Samas teeb seadus erandi ja lubab töötuna arvele võtta ülikoolis või rakenduskõrgkoolis täiskoormusega õppes õppiva isiku,
kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või viibib akadeemilisel puhkusel.