Töötuskindlustus


Küsimus: Kas pärast lapsehoolduspuhkust pean ennast töötuna arvele võtma?02.06.2011

Tere!
Olen olnud lapsehoolduspuhkusel kokku 6 aastat. Lõpetasin märtsis töölepingu omal soovil, kuna elukoht asub nüüd teises linnas ja tööl käimine vanas kohas oleks võimatu. Kas peab ennast töötuna arvele võtma, kui ma ei otsi tööd momendil? Kuidas oleks võimalik saada ravikindlustus sellisel juhul?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Ravikindlustuse võimaluste kohta leiate infot Eesti Haigekassa kodulehe kaudu: www.haigekassa.ee/kindlustatule

Eesti Töötukassas on võimalik töötuna arvele võtta inimest, kes ise soovib kasutada oma tööotsingutel töötukassa abi ja kes otsib tööd.
Ravikindlustusest töötukassa klientidele saate täiendavat infot: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12774