Töötuskindlustus


Küsimus: Kas saan taotleda töötutoetust, kui peale ülikooli lõpetamist ei ole tööd leidnud?30.06.2011

Tere,
Kas mul on õigus taotleda töötutoetust, kui peale ülikooli lõpetamist ei ole mul õnnestunud tööd leida ning varem ei ole ma tööl käinud?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Jah, õigus töötutoetusele on töötuna arveloleval isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega (mh õppimine päevases õppevormis põhikoolis ja gümnaasiumis, täiskoormusega õppimine kutse- ja kõrgkoolis, alla 8-aastase lapse kasvatamine) ja kelle kuu sissetulek on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast. Töötutoetuse päevamäär käesoleval aastal on 2,11 €, mida makstakse töötule töötukassa konsultandi vastuvõtul käimiste vaheliste päevade eest.
Kuid peale õpingute lõpetamist hakatakse töötutoetust maksma alates 61. päevast pärast töötuna arvelevõtmist.