Töötuskindlustus


Küsimus: Töötuskindlustushüvitise saamise õigus04.07.2011

Tere. Sooviks teada, et kas mul on õigus saada töötuskindlustushüvitist kui ma olen tööl 6 kuulise tähtajalise lepinguga. Eelmises töökohas töötasin ma 11 kuud. Ilma tööta olin nädal kui sain praegusesse töökohta.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.

Tähtajalise töölepingu lõppemisel on töötuna õigus taotleda töötuskindlustushüvitist.
Oma töötuskindlustusstaaži saate kontrollida E-maksuameti kaudu: http://www.emta.ee/?id=24562