Töötuskindlustus


Küsimus: Töötu abiraha ülikooli lõpetanule11.07.2011

Tere, Õppisin täiskoormusel 3 aastat kõrgkoolis, kuid nüüd juulis lõpetasin kooli, kuid tööle ei ole siiamaani saanud. Kas peaksin ennast töötuna arvele võtma? Ja kas mul on õigus saada töötuabiraha, kunasest seda toetust maksma hakatakse ning kui palju see endisele õpilasele oleks?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Teid on võimalik töötuna arvele võtta, kui Te hetkel ei tööta, Te otsite tööd, soovite tööle asuda ja olete valmis vastu võtma sobiva töö ning soovite kasutada oma tööotsingutel töötukassa abi.
Töötul on õigus töötutoetusele ka juhul, kui ta on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva õppinud täiskoormusega õppes.
Töötutoetuse päevamäär on 2,11 €, mida makstakse töötule töötukassa konsultandi vastuvõtul käimiste vaheliste päevade eest.
Peale õpingute lõpetamist tekib õigus töötutoetusele pärast kahe kuu möödumist töötuna registreerimisest.
Täiendavat infot töötuna arvelevõtmise, pakutavate teenuste ja toetuste kohta saate töötukassa kodulehe kaudu: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11355