Töötuskindlustus


Küsimus: Töötuskindlustushüvitise määramine18.07.2011

Esitan täpsustatud küsimuse. Olen möödunud kuul koondatud ja nüüd esitan avalduse linnavalitsusele, et loobun vanuri hooldamisest. Kas vanuri hooldamine loetakse viimaseks töö- ja teenistussuhteks?
Mul on tegelikult valida, kas olla edaspidi 15 euro eest hooldaja või saada töötuskindlustust, mis oleks tunduvalt suurem. Kui ma omal soovil hooldamise lõpetan, kas siis kaob õigus töötuskindlustusele, kui hooldamine loetakse viimaseks töösuhteks?
Selgituseks lisaksin, et vastan töötuskindlustuse esimestele punktidele, aga see viimane jäigi selgusetuks.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Kui olete vanuri hooldaja, aga Teile ei maksta hooldajatoetust, siis on võimalik Teid töötuna arvele võtta, kui Te ikka tõesti otsite tööd, soovite tööle asuda, olete valmis vastu võtma sobiva töö ja Te saate aktiivselt tegeleda töö otsimisega.
Hooldajatoetuse saamine ei ole töötamine ega tööga võrdsustatud tegevus ja seda ei arvestata viimase töösuhtena.

Palun Teil isiklike küsimuste korral helistada töötukassa infotelefonile 15501 (lauatelefonilt tasuta, Skype’lt valides: tootukassa) või kirjutada aadressile info@tootukassa.ee