Töötuskindlustus


Küsimus: Kas käsunduslepingu sõlmimine lõpetab töötu staatuse?20.07.2011

Kui töötuga vormistatakse tähtajaline käsundusleping, kas siis töötu enam ei ole töötuna arvel või on?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Ka käsunduslepingu alusel töötamine on töö.
Kui töötu asub tööle käsunduslepingu alusel, peab ta sellest töötukassa konsultanti teavitama ja tema töötuna arvelolek lõpetatakse tööle asumise päevale eelnevast päevast.
Käsunduslepingu lõppemise järel on võimalik uuesti töötuna arvele võtta, kui soovite kasutada töötukassa abi oma tööotsingutel.