Töötuskindlustus


Küsimus: Kui kaua peale lepingu lõppemist võib olla töötuna registreerimata, et hiljem taotleda töötukindlustushüvitist?11.09.2015

Tere,

Küsimus järgnev: Mind vabastati töölt tervislikel põhjustel § 88 1. (1) ja mul on õigus saada töötukindlustus hüvitist. Kui kaua peale lepingu lõppemist võib inimene olla ilma tööta ja töötuna registreerimata, et hiljem taotleda töötukindlustushüvitist? Mitu kuud võib inimene sellega oodata, ei soovi kohe uuesti tööle asuda ega töötukindlustust saama hakata.

Tänan

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kui ta vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna registreerimisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõppenud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt TLS § 88 lg 1 p 1).

Üks kuu töötuskindlustusstaaži arvestatakse töötajale iga kalendrikuu eest, mil talle maksti tasu ja sellelt peeti kinni töötuskindlustusmakse.