Töötuskindlustus


Küsimus: Kas tohin töötuna arvel oleku ajal minna endisesse töökohta kaheks päevaks asenduseks tööle, kas see on lubatud?17.09.2015

Tere,
Hetkel olen töötukassas arvel aga endine tööandja palus mul tulla asendama koolitusel olevat inimest. Hetkel ainult kaheks päevaks. Kas pean töötukassas oma arveloleku lõpetama ja millise töölepingu peaksin sõlmima asenduse ajaks?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Kui töötuna registreeritud inimene asub tööle, siis peab ta sellest kohe oma konsultanti teavitama. Tema arvelolek, samuti määratud toetuse või hüvitise maksmine, lõpetatakse tööle asumisele eelnevast päevast.
Lühiajalise töösuhte (lepingu vorm ei ole oluline) lõppemisel võib uuesti töötuna arvele võtta kohe järgmisel päeval, kui Te enam ei tööta. Töötukassa kontrollib töötamise registrist andmete õigsust.
Tähtajalise töösuhte lõppemise järel uuesti töötuna arvelevõtmisel saate esitada avalduse töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise maksmise jätkamiseks.
Kui olete töötuna arvel, siis võite kõikide küsimustega julgelt pöörduda oma konsultandi poole.