Töötuskindlustus


Küsimus: Miks pean maksma töötuskindlustusmakset, kui olen ka osaühingu osanik ja seetõttu nagunii töötuskindlustuskaitset ei saa?27.10.2015

Tervist olen osaühingu ainuomanik, töölepingut mul selles oü-s ei ole, aga töötan täiskohaga teises firmas (mille juhatusse ma ei kuulu). Kõik maksud on sellelt palgast kinnipeetud, kaasaarvatud töötukindlustusmaks. Miks ma pean seda töötukindlustust maksma kui seadusandlus ei luba mul töötuks jäädes töötuskindlustust taotleda (1,6% kuus on üsna suur raha kasvõi taskurahaks lapsele).

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud osaühingu omanik

Seaduse järgi tuleb töötaja töötuskindlustusmakset maksta töötajale makstud töötasult kuni vanaduspensioni ikka jõudmiseni.
Tööandja töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik tööandjad kõigile töötajatele makstud tasudelt.

Äriühingu omanikuks olemine ei takista töötuna arvelevõtmist. Töötuna ei saa arvele võtta äriühingu juhatuse liiget.

Töötuskindlustuse vahenditest makstakse ka selliseid hüvitisi, mille saamiseks ei pea töötuna registreerima, need on koondamishüvitis ja pankrotihüvitis.
Töötuskindlustushüvitise määramiseks peab vastama kolmele tingimusele:
1) olema töötuna registreeritud;
2) töötuskindlustusstaaži peab olema vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe peab olema lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).