Töötuskindlustus


Küsimus: Kas FIE-l tekib töökohast koondamisel õigus töötuskindlustushüvitisele, kui FIE tegevus on sel ajal peatatud?11.11.2015

Tere!
Kui FIE-na tegutsev isik, kes töötab tööandja juures täiskohaga, peatab ajutiselt FIE tegevuse nt 6 kuuks, kas tal tekkib õigus koondamise korral töötuskindlustushüvitisele?
Tänan!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine.

Töötuna on võimalik arvele võtta isikut, kes ei tööta ja kes ei ole ettevõtja (äriregistri andmetel registreeritud FIE), kuid kes otsib tööd, soovib tööle asuda ja kes vastab töötuna arvelevõtmise tingimustele. Töötuna arvelevõtmise tingimuste kohta saate täpsemat infot meie kodulehelt: https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine