Töötuskindlustus


Küsimus: Millised on vajalikud dokumendid töötuskindlustushüvitise taotlemiseks?15.08.2011

Tere! Tähtajaline tööleping lõppes 31.12.2009, enne lepingu lõppemist jäin rasedus- ja sünnituspuhkusele. Olen nüüd kodus olnud 1,5 aastat lapsega ja laps hakkab sügisest sõimes käima. Töötukassa kodulehelt vaadates on kõik kolm tingimust täidetud, et taotleda töötuskindlustushüvitist. Kas olen õigest aru saanud ja milliseid dokumendid pean esitama töötukassale, et taotleda töötuskindlustushüvitist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Seaduse alusel tuleb töötuskindlustushüvitise taotlemiseks töötuna arvelevõtmisel esitada kolm dokumenti:
1) kehtiv isikut tõendav dokument,
2) töösuhte kestvust ja lõppemise põhjust tõendav dokument (tööleping, töövõtuleping),
3) tööandja tõend kindlustatule.

Kuna Teie töösuhe lõppes üle aasta tagasi, siis ei ole oluline tööandja tõendi esitamine, sest töötuskindlustushüvitise taotluse menetlemisel saab töötukassa andmed töötuskindlustusstaaži kohta juba Maksu- ja Tolliameti andmebaasidest.