Töötuskindlustus


Küsimus: Kas välismaalt naasnud eesti kodanikul on lootust Töötukassa kaudu saada ettevõtlusalast koolitust?08.12.2015

Eesti Vabariigi kodanik elas aasta aega välismaal. Nüüd tuli perekondlikel põhjustel tagasi Eestisse. Esialgu sobivat tööd pole leidnud. Kas tal on õigus töötuna arvele võtta? (Käesoleval aastal töötas 8 kuud, viimased 3 kuud töötanud pole). Soov on hakata ettevõtjaks.
Kas on lootust Töötukassa kaudu saada ettevõtlusalast koolitust?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsija

Eesti Töötukassas saab töötuna arvele võtta igat Euroopa Liidu või Eesti kodanikku, kes ise töö otsimise sooviga meie poole pöördub, kui ta vastab töötuna arvelevõtmise tingimustele.
Arvelevõtmise tingimustega saab täpsemalt tutvuda meie kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Kas ja missugust tööturuteenust (nt nõustamisteenused, tööpraktika, tööturukoolitus, tööharjutus, vabatahtlik töö jne) iga inimene töö leidmiseks vajab, lepitakse kokku töötu ja tema konsultandi vahel töökeskse nõustamise ja individuaalse tööotsimiskava koostamise käigus.