Töötuskindlustus


Küsimus: Kas oma osaühingust juhatusest taandamist peab mööduma ka mingi aeg, et saada töökohalt koondamise järel töötu abiraha?15.12.2015

Tere,
Mind ootab koondamine, tõenäoliselt esimesest jaanuarist. Peale selle olen ka ühe firma ainuomanik, juhatuse esimees, palka ma ei saa sealt. Sain teada, et kui ma olen juhatuse esimees, siis peale töökohalt koondamist töötukassast ma abiraha ei saa. Kui ma taandan ennast juhatuse esimehe koha pealt, kas siis on selleks ka mingi aeg, mis peab olema juhatuse esimehest taandamisest kuni minu praegusest töökohast koondamise hetkeni olema, et töötukassa saaks mulle maksta töötuabiraha minu praegusest palgast seadusega ettenähtud toetust.
Lugupidamisega

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Selgitan Teile töötuna arvelevõtmise protseduuri, kuid Teil on võimalik kõikide töötuna arvelevõtmise tingimustega täpsemalt tutvuda ka töötukassa kodulehe kaudu:
https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Äriühingu juhatuse liiget töötuna arvele võtta ei saa. Alates 01.05.2014 jõustusid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mille järgi ei saa töötuna registreerida isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.

Kui inimene ei tööta ja kui ta soovib kasutada oma tööotsingutel töötukassa abi, siis on tal võimalik esitada töötuna arvelevõtmise avaldus, kas isiklikult töötukassa esinduses või elektrooniliselt töötukassa iseteeninduse kaudu.
Seejärel töötukassa saadab päringu äriregistrisse, õppimise registrisse, töötamise registrisse ja teeb kindlaks, kas inimene vastab töötuna arvelevõtmise tingimustele.

Kui inimene on töötuna registreeritud ja otsus selle kohta talle teatavaks tehtud - alles pärast seda asume menetlema tema avaldust töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise määramiseks.

Kui töötuna registreeritud inimene vastab töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise maksmiseks seadusega kehtestatud tingimustele, siis otsus rahalise väljamakse määramise kohta saadetakse kohe tema e-posti aadressile.

Vastame ka Teid isiklikult puudutavatele küsimustele, kui saadate e-kirja aadressile: info@tootukassa.ee