Töötuskindlustus


Küsimus: Kui töötu keeldub talle sobivast tööst, siis kas Töötukassal on õigus inimene arvelt maha võtta?14.01.2016

Töötukassa kodulehel on kirjas taoline lause: "Töötuna arvelolek ei ole ajaliselt piiratud." Töötukassa konsultant ütles, et kui klient keeldub talle niiöelda sobivast tööst kolm korda, siis Töötukassa lõpetab tema arvel olemise. Kas neil on see õigus? Ning teine küsimus on Töötukassa poolt pakutavates koolitustes. Nende nõudmisel peab enne koolituse saamist töökoht juba olemas olema, kas see ei lähe loogikaga vastuollu?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

1) Töötu kohustused on toodud tööturuteenuste ja - toetuste seaduse § 3 primm : https://www.riigiteataja.ee/akt/948762?leiaKehtiv
Kui töötu ei täida individuaalses tööotsimiskavas kokku lepitud tööotsingute tingimusi, siis võidakse tema arvelolek lõpetada tööturuteenuste ja - toetuste seaduse § 7 lõikes 1 toodud tingimustel.

2) Missugust tööturuteenust (nt nõustamisteenused, tööpraktika, tööturukoolitus, tööharjutus, vabatahtlik töö jne) iga inimene töö leidmiseks kõige enam vajab, see lepitakse kokku töökeskse nõustamise käigus.
Info tööturukoolituste tingimuste selgitamiseks on avalikustatud meie kodulehel: http://www.tootukassa.ee/content/teenused/koolitused

Töötukassa ei avalikusta töötu isikuandmed ja töötu nõustamise andmeid avalikes portaalides. Kui Teil on küsimusi isiklikult Teile osutatavate teenuste või toetuste kohta, siis palume saata e-kiri aadressile info@tootukassa.ee