Töötuskindlustus


Küsimus: Töötuskindlustus ja üliõpilane (akadeemilisel puhkusel seoses lapsehoolduspuhkusel viibimisega)17.08.2011

Olen akadeemilisel puhkusel viibiv üliõpilane, kes töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul oli rasedus- või sünnituspuhkusel ning lapsehoolduspuhkusel (kokku 7 kuud enne töölepingu lõpetamist). Töösuhe on lõppenud seoses tööandja pankroti väljakuulutamisega. Kas sel juhul liidetakse puhkusel oldud aeg töötuskindlustusstaaži leidmise perioodile?

Tean, et "tudengil on õigus töötuskindlustushüvitisele kui töösuhe on lõppenud töötuskindlustushüvitise määramiseks sobival alusel: koondamine, asutuse likvideerimine, tähtajalise töölepingu lõppemine, ja töötasu on saadud arvelevõtmisele eelnenud 3 aasta jooksul vähemalt 12 kalendrikuul."

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Töötuskindlustushüvitise määramiseks peab olema töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul.
Kindlustatul, kes kasutas eelnimetatud 36 kuu jooksul rasedus- ja sünnituspuhkust, lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, pikendatakse 36-kuulist perioodi puhkusel oldud aja võrra, kui sama aja kohta puuduvad töötuskindlustuse andmekogus andmed töötuskindlustusstaaži kohta.