Töötuskindlustus


Küsimus: Millal lõpeb lapsehoolduspuhkus?17.08.2011

Palun nõuannet:
Millal lõpeb lapsehoolduspuhkus (mille kestus on vajalik töötuskindlustusstaaži perioodi arvutamiseks) tööandja likvideerimisel (pankroti korral)?
Kas lapse 3-aastaseks saamisel; kas lõpeb vanemahüvitise maksmise viimasel kuupäeval; või lõpeb töölepingu lõpetamise kuupäeval?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Üldjuhul võib lapsehoolduspuhkus kesta kuni lapse kolme aastaseks saamiseni töölepingu kehtivuse ajal.
Kui aga töösuhe lõpeb seoses tööandja pankrotiga enne lapse kolme aastaseks saamist, siis lõpeb töösuhte lõppemise päevast ka selle töölepingu ajal vormistatud lapsehoolduspuhkus.
Kui asute uuesti tööle, on Teil õigus jääda lapsehoolduspuhkusele igal ajal enne lapse kolme aastaseks saamist.

Kui soovite pärast tööandja pankrotti kasutada uue töö leidmiseks töötukassa abi, siis töötuna arvelevõtmisel on Teil õigus taotleda töötuskindlustushüvitist, kui Teil on vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul. Kindlustatul, kes kasutas nimetatud 36 kuu jooksul rasedus- ja sünnituspuhkust, lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, pikendatakse 36-kuulist perioodi puhkusel oldud aja võrra, kui sama aja kohta puuduvad töötuskindlustuse andmekogus andmed töötuskindlustusstaaži kohta