Töötuskindlustus


Küsimus: Koondamine ettevõtte pankroti korral28.08.2011

Tere,
Ettevõtte juhtkond on kohtule esitanud pankrotiavalduse. Kohus on määranud ajutise pankrotihalduri aga ettevõtte pankrotti veel välja kuulutatud ei ole. Kas töötajal on õigus saada töötukassast tööandja maksejõuetuse puhul makstavat hüvitist, kui ajutine pankrotihaldur koondab töötaja TLS § 89 lg 2 alusel enne pankroti välja kuulutamist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Kui Teil jääb seoses firma pankrotiga kätte saamata enne või pärast pankroti väljakuulutamist teenitud töötasu, puhkusetasu või töölepingu lõpetamisel makstavat hüvitist, siis eelnimetatud väljamaksmata jäänud summade hüvitamiseks saab pankrotihaldur esitada töötukassale tööandja maksejõuetuse hüvitise taotluse.

Töötaja saab oma võlanõude esitada pankrotihaldurile, kes koondab töötajate nõuded ja esitab kõikidele töötajatele seoses firma pankrotiga välja maksmata jäänud summade hüvitamiseks tööandja maksejõuetuse hüvitise taotluse töötukassale.