Töötuskindlustus


Küsimus: Millal peaksin ennast töötuks registeerima?02.09.2011

Tere,
Minuga lõpetati leping 31.08.2011 ära §88 lõige 1 punkt 1 või 2 alusel, millal peaksin ennast töötuks registeerima? Kui palju saan töötu abiraha ja kaua saan siis olla arvel töötukassas?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Kui Te soovite oma tööotsingutel kasutada töötukassa abi, siis on Teil võimalik igal ajal pöörduda töötukassa kohalikku osakonda töötuna arvelevõtmiseks. Kaasa tuleks võtta:
- kehtiv isikut tõendav dokument,
- töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse taotlemise korral viimase töösuhte kestvust ja lõppemise põhjust tõendav dokument (tööleping või teenuse osutamise leping),
- töötuskindlustushüvitise taotlemisel tööandja tõend kindlustatule.

Töötul võib olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, mille määramise ja maksmise tingimused on erinevad (töötu abiraha mõistet hetkel kehtivad seadused ei kasuta).
Töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise määramise kohta leiate täpsemat infot töötukassa kodulehe kaudu: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11245
Töötuna on võimalik arvel olla - kuni leiate endale sobiva töö.