Töötuskindlustus


Küsimus: Kas mul on õigust töötuskindlustushüvitisele, kui pean töölt ära tulema, kuna lapsega ei saa ma selliseid pikki vahetusi teha?08.09.2016

Tere
Tean tingimusi, mille alusel makstakse töötuskindlustushüvitist ja tean, et seda ei maksta juhul, kui kestev tööleping omal algatusel üles öelda. Samas tekib mul selline küsimus:
Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel ettevõttes, kus olid 12-tunnised vahetustega tööpäevad, ka nädalavahetustel. Olles nüüd lapse üksikvanem, ei ole mul võimalik enam 12-tunniste vahetustega tööl käia ja töötada nädalavahetustel (kuna väljaspool lasteaia aega pole võimalik lapsele hoidjat võtta jne), siis olen ma sunnitud töölepingu üles ütlema vaid seetõttu, et tööaeg, mis mul enne lapsesaamist oli, mulle nüüd edasi enam ei sobi. See aga ei tähenda, et töökoht ise või amet mulle meeldinud ei oleks, seega olen ma sunnitud töölepingu ütlema üles ka endale vastumeelselt. Töötaks hea meelega firmas edasi, aga kahjuks lihtsalt ei ole see lapse kõrvalt enam võimalik.
Kas sellisel juhul siiski ei ole mul õigust töötuskindlustushüvitisele mingilgi moel? Mõistan, et ütleksin lepingu üles omaalgatuslikult, kuid rõhutan veelgi, et ei tee seda isegi meeleldi.
Kas on veel mõni lahendus?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud noor ema

Jah, Te olete õigesti aru saanud, et seadus ei anna õigust töötuskindlustushüvitise määramiseks omal soovil või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel.

Inimesel on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui tema viimane töösuhe on lõppenud töölepingu seaduse järgmiste sätete alusel:
- töötasu vähendamine töö mitteandmise korral;
- töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel;
- töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu ja töövõime vähenemine;
- koondamine;
- tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu;
- töölepingu lõpetamine kohtus või töövaidluskomisjonis.