Töötuskindlustus


Küsimus: Kas on võimalus Norra sissetuleku järgi töötuskindlustust saada?30.09.2016

Olen töötanud Norras 6 kuud, viimane palgalipik saabub aga novembris. Kolin tagasi Eestisse ning ei jõua viimasele palgalipikule panga poolt templit võtta, kas on võimalus kuidagi Norra sissetuleku järgi töötuskindlustust saada?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Euroopas töötamist saab tõendada ainult vastava riigi tööturuasutuse poolt välja antud vormi U1 alusel.
Eestis töötuna arvelevõtmisel ja töötuskindlustushüvitise taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid:
- vorm U1 (välismaal kogutud töötuskindlustusstaaž);
- viimase töösuhte kestvust ja lõppemise põhjust tõendav dokument (lõpetatud tööleping, kus on sõnadega välja kirjutatud lõpetamise põhjus);
- andmed viimasel 12 kuul välismaal saadud töötasu kohta (nt palgalipik, millel panga kinnitus ei oma küll tähtsust).
Personaalselt Teid puudutavatele küsimustele vastame hea meelega, kui saadate kirja e-posti aadressile info@tootukassa.ee