Töötuskindlustus


Küsimus: Kutsekooli õpilase töötuskindlustus05.09.2011

Kas kutsekoolis õpival õpilasel on õigus töötuskindlustusele, kui tal on olnud 4-aastane tööleping, mis temaga nüüd lõpetati?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Kutsekoolis õppivat õpilast on võimalik töötuna arvele võtta, kui ta on arvelevõtmisele eelnenud aasta jooksul vähemalt 180 päeva töötanud, kui ta otsib tööd, soovib tööle asuda ja Ta on valmis vastu võtma sobiva töö.
Kas töötul on õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele - otsustatakse arvelevõtmisel esitatud dokumentide alusel.
Töötuskindlustushüvitise määramiseks peab isik vastama kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine).

Poolte kokkuleppel või töötaja algatusel töösuhte lõppemisel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele.