Töötuskindlustus


Küsimus: Töövõimetuspensionäri töötu staatus06.09.2011

Tere,
Olen töövõimetuspensionär ja viimasest töökohast leping lõpetatud paragrahv 88 p.1 l.1 alusel, mis peaks võimaldama ka töötuskindlustushüvitist.
Kas Töötukassas arvele võttes peaksin ka kohe arvestama sellega, et mulle soovitatud töökohad pean vastu võtma? Olen siiski veel töövõimetu ja momendil ei saa tööle minna. Kas see välistab ka minu töötustaatuse?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Töötuna on võimalik arvele võtta isikut, kes ei ole veel jõudnud pensioniikka, kes otsib tööd, kes soovib tööle asuda ja kes on valmis vastu võtma sobiva töö.
Kui Teie tervis ei luba kohe aktiivselt pühenduda tööotsingutele, siis võite ju ennast töötuna registreerida hiljem - kui olete valmis tööd otsima.
Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.

Te ei kaota õigust taotleda töötuskindlustushüvitist, kui võtate ennast töötuna arvele ka näiteks aasta pärast, sest hüvitise määramiseks vajalik 12 kuud töötuskindlustusstaaži peab olema kogutud 36 kuu ehk kolme aasta jooksul.